ראיונות

סדרת ראיונות רדיו אינטנרט "מהות החיים", מראיינת שובל אלוני

סדרת ראיונות רדיו אינטנרט "מהות החיים", מראיינת שובל אלוני. פרק ראשון- מבוא לשיטת אימגו, שודר ביום ראשון 28.9.08 פרק שני - כלים, שודר בתאריך ביום חמישי 2.10.08 פרק שלישי- יצירת התנאים לריפוי, שודר ביום ראשון 5.10.08 פרק רביעי- שיטת אימגו בהור...

אורית דרורי משוחחת על שיטת האימגו עם שובל אלוני , שיחה ראשונה - מבוא לשיטת האימגו

אורית דרורי משוחחת על שיטת האימגו עם שובל אלוני , שיחה ראשונה - מבוא לשיטת האימגו. שודר ברדיו מהות החיים, ספטמבר 2008


אורית דרורי משוחחת על שיטת האימגו עם שובל אלוני , שיחה שנייה - הכלים בשיטת האימגו.

אורית דרורי משוחחת על שיטת האימגו עם שובל אלוני , שיחה שנייה - הכלים בשיטת האימגו. שודר ברדיו מהות החיים, אוקטובר 2008

אורית דרורי משוחחת על שיטת האימגו עם שובל אלוני , שיחה שלישית - יצירת התנאים לריפוי.

אורית דרורי משוחחת על שיטת האימגו עם שובל אלוני , שיחה שלישית - יצירת התנאים לריפוי. שודר ברדיו מהות החיים, אוקטובר 2008


אורית דרורי משוחחת על שיטת האימגו עם שובל אלוני , שיחה רביעית - שיטת אימגו בהורות ורווקות.

אורית דרורי משוחחת על שיטת האימגו עם שובל אלוני , שיחה רביעית - שיטת אימגו בהורות ורווקות. שודר ברדיו מהות החיים, אוקטובר 2008