הדרכות למטפלים

מדריכה מוסמכת למתמחים ולמטפלים בגישת האימגו

מדריכה מוסמכת מטעם ארגון אימגו הבינלאומי למטפלים ולמתמחים. הנחיית סדנאות מבוא בגישת האימגו לשירותים פסיכולוגיים וחברתיים. לפניות: oritdr@gmail.com